Aknīstes Veselības un Sociālās Aprūpes centrs, SIA

Darba laiki

Ikdienas darba laiki

Ārpus darba laiki

Laboratorijas darba laiks

Audio ierakstu par darba laikiem klausīties šeit:

Galerija